ที่อยู่ติดต่อ

JC Technology Co.,Ltd.

92/17 Rat Phatthana Road Saphan Sung Khet Saphansung Bangkok 10240 Thailand.

Tel. +66 21016252

Fax +66 21016235