ที่อยู่ติดต่อ

JC Technology Co.,Ltd.

92/17 Rat Phatthana Road Saphansung 
Khet Saphansung Bangkok 10240 Thailand.

Tel: +66 2 101 6235
Website: www.jctechnology.co.th